Keresés

Elérhetőség

dobolaktanya

dobolaktanya@gmail.com

Laktanya

 

A XIX. század folyamán a város több pontján elszállásolt katonaságot fokozatosan a század végén épült laktanyába telepítették át, melyet később Eger város hőséről, az 1552. évi ostrom várkapitányáról, Dobó Istvánról neveztek el.

A kezdetben még Eger szélén álló épületegyüttes a város terjeszkedése révén napjainkra már a belváros tágabb környezetéhez tartozik.

Az épület fennállásának több mint száz éve alatt számos alakulatnak biztosított elhelyezést. Itt állomásozott 1945-ig Eger két házi ezrede:

a Császári és Királyi 60. Gyalogezred, majd a Magyar Királyi 14. Dobó István

Honvéd Gyalogezred,

valamint 1945. után a Magyar Néphadsereg Egerben diszlokáló több alakulata, többek között a MN 6. Gépesített Lövészezred és a 24. Felderítő Zászlóalj is.

A források alapján a katonaság az alábbi objektumokban volt elhelyezve:

– Vár,

– Szarvas kaszárnya (a II. világháborút követően lebontották),

– Rossztemplom kaszárnya,

– Tábornok ház (épült 1756–58).

Mindezek alapján szükségessé vált az egységes elhelyezés megoldása. Az előkészületi munkálatok az 1880 – as évek végén elkezdődtek. Több, abban az időben még a város határában lévő telket vizsgáltak meg: a város dél-keleti részén, mai neve Maklári hóstya, az észak-keleti részen, mai neve Rácz hóstya és a jelenlegi terület, mai neve Károly város.

A területre vonatkozó tárgyalást a város közgyűlése 1890. január 26-ra tűzte ki, mely rövid idő alatt döntést hozott, így a kivitelezés még ebben az évben megkezdődött. A Heves megyei közgyűlés az építkezés felügyeletével Keleti Izsó m. kir. mérnököt bízta meg havi 50 forintnyi tiszteletdíjért.

A bokrétaünnepély 1890. október 4-én (Dr. Kállay Zoltán főispán, Zalár József megyei jegyző / alispán/, Szederkényi Nándor országgyűlési képviselő jelenlétében) tartották. Az építkezést 1891. július 31-én befejezték, a hivatalos átvételre 1891. augusztus 21-én Grónay Sándor polgármester, 6. hadest parancsnokság, cs. és kir. Műszaki igazgatóság jelenlétében került sor.

A vegyes bizottság” nemcsak kifogásolni valót nem talált, sőt általában

az építkezés, elrendezés, kivitel és szilárdság tekintetében legnagyobb megelégedésének

adott kifejezést.” (Forrás: Eger újság, 1891. 08. 25.)

A megyei laktanya eredetileg megépült épületei:

– „A”, „B”, „C” legénységi épületek,

– Altiszti lakóépület + vívóterem,

– Tiszti lakóépület,

– Törzs- és markotányos épület,

– Börtön épület,

– Zuhany-fürdő épület,

– Istálló, kocsifészer, szekérszín,

– Házi lövölde,

– Széntárolók, szeméttároló,

– Kutak.

Egy érdekes írás jelent meg az Eger újság 1895. 04. 20–i számában, melyben tájékoztatják a lakosságot, hogy: „ A megyei laktanya pöczegödrei és csatornái tisztítására szerződés köttetett”

A laktanya lőtere már 1895-ben a Nagy-Töviskes völgyben lévő, a diszlokálásig használt lőtér volt