Keresés

Elérhetőség

dobolaktanya

dobolaktanya@gmail.com

Heves megyei hírlap

2013.08.18 16:19

Elhangzott a végső menetparancs

2007. március 2.

Százhatvankét tisztet, tiszthelyettest, szerződéses katonát, rajtuk keresztül pedig hetvenegy családot érint az egri felderítő zászlóalj Debrecenbe való áthelyezése.

A jelenleg is zajló honi haderőreform jegyében született a döntés az egri Dobó István Laktanya és a helyőrség megszűnéséről. Az átszervezés hatására a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljból az állomány negyven százaléka a leszerelés mellett döntött. A többiek zöme vállalta, hogy a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár debreceni helyőrségében folytatják tovább a fegyveres szolgálatot. - Belekerült néhány álmatlan éjszakámba, mire eldöntöttem, hogy átmegyek Debrecenbe - vallotta be a gépjárművezető beosztásban szolgáló szakaszvezető, Kozmáné Fügedi Irén. - A váltás lehetősége ugyanis nemcsak engem, hanem a férjemet, valamint a 17 és 11 éves fiaimat is érinti. Végül is abban maradtunk, hogy átmegyek. Úgy tervezzük, hogy úgy fél év múlva, amikor ott beáll majd minden, eladjuk az ostorosi házunkat, és mindhárman utánam jönnek. A nagyobbik gyerek akkorra befejezi a szakközépiskolát, az ötödikes kisebb pedig ott folytathatja a tanulmányait. Arra is megvan minden reményünk, hogy a férjemnek sem lesz elhelyezkedési gondja. Mint személyszállító vállalkozó, taxisként bizonyára megtalálja a számítását. Az egri alakulat megszűnése, s az ezt követő átköltözés 162 tisztet, tiszthelyettest és szerződéses katonát érint a közeli hetekben. A diszlokálás második üteme március 1-jén kezdődött, s a helyőrség június végi teljes felszámolásáig tart. Ezzel kapcsolatban tartottak tegnap állománygyűlést a Dobó István Laktanyában. Az eseményre érkező Tömböl László mérnök altábornagynak Nyíri Sándor őrnagy, hadműveleti tiszt adta be a jelentést. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka ezt követően jelentette be, hogy a megszűnő katonai szervezet bázisán új alakulat jött létre. - Az 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj a Magyar Honvédség fontos egysége lesz. Ennek megalapozásában számítunk az önök szakértelmére és tudására. Az első feladat az átköltözés zökkenőmentes végrehajtása, amit a csapatépítés követ majd - mondta Tömböl László. Az elöljáró a továbbiakban kiemelte, hogy a Debreceni helyőrségben mind a technika, mind pedig az érintett személyi állomány fogadására megtették a szükséges lépéseket. Külön utalt rá, hogy gondoskodnak a családokról is, ezen belül megoldást keresnek a hátrahagyott egri lakások értékesítésére, a cívisvárosban pedig az új otthonok kialakítására, továbbá a hozzátartozók egzisztenciájának a megteremtésére. A zászlóalj alakuló ünnepi állománygyűlésén részt vevő Kovács József dandártábornok, a debreceni lövészdandár parancsnoka hozzátette: mind a város önkormányzata, mind pedig a helyi munkaügyi központ támogatásáról biztosította az átköltöző családokat. Ígéretük szerint nem lesz gond a gyerekek óvodai, iskolai elhelyezésével, a férjeknek és a feleségeknek pedig át- és továbbképző tanfolyamokat szerveznek a könnyebb elhelyezkedés érdekében. - Ami pedig az állományt illeti - folytatta a dandártábornok -, a felderítők kiképzőbázisa mindenben megfelel a kor és a katonai szakma követelményeinek. A frissen felújított szolgálati helyiségeik sokkal modernebbek az egrieknél. Az egyedülállókat, illetve azokat, akik csak később tudják maguk után hozni a családjukat, olyan helyőrségi nőtlenszálló várja, ahol éjjel-nappal nyitva tartó étterem, illetve internetkávézó is található. - Egyelőre én is a legénységi szállón lakom majd - avatott be terveibe Tar Tamás szakaszvezető. - A feleségem ugyanis még nem tarthat velem. Részben azért, mert dolgozik, másrészt pedig azért, mert a munka mellett az egri főiskolán tanul levelező tagozaton, most végzős hallgató. Mielőtt Debrecen mellett döntöttem, mindent alaposan megbeszéltünk. Nekem ugyanis életcélom a katonai szolgálat, a feleségem pedig támogat ebben. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szinte valamennyi olyan társam is csomagol már, akikkel eddig közvetlenül együtt szolgáltam Egerben - mondta a fiatal felderítő szakaszvezető.

Szilvás István

Felszámoló állománygyűlés és búcsúbál A felderítő zászlóalj március 14-én délelőtt 10 órakor az egri helyőrségi klubban tartja felszámoló állománygyűlését. Az eseményre az alakulat parancsnoka meghívja a zászlóaljnál korábban szolgáló valamennyi hivatásos és szerződéses katonát is. Jelentkezésüket március 9-én 12 óráig várják a (30) 2-077-195-ös telefonszámon. Ugyanezen a napon a Dobó István Laktanya éttermében este 6 órától rendezik meg a felderítők búcsúbálját.